כיצד לחשב את היקף המלבן


כיתה ה - שיעור 21 א - שטח והיקף מלבן - מבוא (מאי 2019).

Anonim

אחד הערכים של המצולע הוא ההיקף שלו. זה ידוע מן הקורס גיאומטריה בית הספר כי המערכת של כל המצולע שווה לסכום של אורכי כל הצדדים שלה. מלבן הוא סוג של מצולע, ולכן המשימה של מציאת ההיקף שלה מופחת למספר פעולות.

הדרכה

1

בהתחשב מלבן ABCD. כדי לקבוע את היקף צריך לדעת את אורך הצדדים שלה. אנו מודדים את אורכי הצדדים AB ו- BC.

2

אחד המאפיינים של המלבן הוא כי הצדדים הפוכים שלו שווים. במקרה זה, משמעות הדבר היא כי AB = CD ו BC = AD. לפיכך, היקף המלבן מחושב לפי הנוסחה: P = AB + BC + CD + AD, ומאז הצדדים הפוכים שווים, ואז: P = 2 (AB + BC).

  • כיצד לחשב את הסכום ההיקפי