כיצד לגלות את כוחו של הזרם


13 סיבות למה (יוני 2019).

Anonim

כדי למדוד את הזרם החשמלי באזור המוליך, נדרשים מכשירים מיוחדים - מד או גלוונומטר (לקביעת זרמים חשמליים קטנים ומתחלפים).

הדרכה

1

כוחו של הזרם החשמלי (I) הוא כמות סקלרית השווה לטעינה (q), הזורמת ליחידת זמן (t) דרך חתך מוליך. על פי הגדרה זו, כוחו של הזרם החשמלי יכול להיקבע על ידי הנוסחה I = q: t.

2

כדי לחשב את הזרם, עיין בחוק אוהם, הקובע את הקשר בין הזרם החשמלי, התנגדות המוליך ואת המתח על פני המעגל החשמלי. חוק אוהם קובע כי הזרם במעגל (I) הוא יחסי ביחס ישר למתח (U) ויחס הפוך ביחס ההתנגדות החשמלית (R) של קטע זה של המעגל. במילים אחרות, כוחו של הזרם החשמלי שווה ליחס המתח להתנגדות. לכן, כוחו של זרם חשמלי מחושב על ידי הנוסחה I = U: R
במערכת הבינלאומית, הכוח הנוכחי נמדד באמפר (A).

3

מדידה של מד זרם חשמלי של זרם חשמלי. חברו את המד זרם לחלק של המעגל החשמלי (מוליך), אותו אתם רוצים למדוד את האמפר . במקביל, הקפידו על הקוטביות: חברו את ה "+" ל - "+" הנוכחי, וחברו אותו למקורות "-" ו "-" הנוכחיים . חברו מד זרם למעגל חשמלי בסדרה עם רכיב המעגל שאת אמפרג ' יש למדוד.

4

כדי למדוד זרמים חשמליים קבועים קבועים ומשתנים, נעשה שימוש במכשיר רגיש ביותר - גלוונומטר. זהו מכשיר אוניברסלי המאפשר לך לקבוע לא רק את עוצמת הזרם, אלא גם את המתח. כדי להשתמש גלונומטר כמו מד, לחבר נגד הנגד במקביל גלוונומטר. הגלוונומטר מחובר לקטע המעגל החשמלי באותו אופן כמו מד זרם.

שים לב

אל תבלבל את הכוח והמתח הנוכחיים. אלה הם כמויות פיזיות שונות, אם כי הם קבועים זרם חשמלי.