כיצד לחשב את כוח המשאבה


לחץ וכוס מים (יוני 2019).

Anonim

כדי לבחור את המשאבה הנכונה עם הפרמטרים הנכונים, אתה צריך לקחת בחשבון זרימת מים (זרימה נפחית) ואת הלחץ הדרוש. צריכת המים מחושבת על פי מספר נקודות המים בבית. בבית אחד יכול להיות 4 עד 8 נקודות של שאיבת מים. ראש המים הנדרש על ידי המשאבה תלוי במספר גורמים, קל לחשב אותו באמצעות הנוסחה הפשוטה להלן.

יהיה עליך

  • מחשבון.

הדרכה

1

בממוצע, החישוב מבוסס על העובדה שכל נקודה צורכת 0.6 מ"ק מים לשעה. אם הבית יש 6 נקודות, צריכת המים הכוללת מחושבת כדלקמן: 0.6 × 4 = 2.4 מ"ק לשעה. בעת חישוב, לקחת בחשבון כי מתוך 6 נקודות רק 4 יכול לעבוד בכל פעם.

2

קבע את הראש הדרוש על פי הנוסחה: H = 10Rpt + Hp + Ngeo, כאשר Rpt הוא הראש הנדרש על ידי הצרכן, (לפחות 2 אטמוספרות), Ngeo הוא ההבדל ברמת הצריכה ורמת המים, Hn הוא אובדן הלחץ בצינורות (בממוצע 10 מטרים של צינור הוא 1 מטר של עמודה מים).

3

התנאים לדוגמה: הלחץ הנדרש הוא 3 אטמוספרות, 4 שקעים מותקנים בבית (3 מהם יכולים לעבוד בו זמנית), ההבדל בין רמות הצרכן למראה המים הם 40 מטר, הפסדי צינור הם 4 מטרים. ראשית לחשב את זרימת volumetric הנדרש (קיבולת המשאבה). לשם כך, 3 (מספר נקודות בו זמנית) מתרבים ב -0.6 (צריכת מים ממוצעת בנקודה אחת לשעה). תהיה לך זרימת מים מקסימלית של 1.8 מ"ק לשעה.

4

ואז להכפיל 3 (הערך הרצוי של לחץ המים) על ידי 10, להוסיף 4 (כמות ההפסדים בצינורות). מוסיפים את הכמות של 40 (ההפרש בין מראה המים לבין הרמה הדרושה למשאבה להעלות את המים). כתוצאה מכך, תקבל את הערך של לחץ המים מטרים, כלומר, את המרחק כי המשאבה חייבת להבטיח את עליית המים. במקרה זה, הוא 74 מטרים. לאחר קביעת הראש הנדרש, אתה צריך להוסיף קצת יותר, כלומר, להרים משאבה עם מרווח חשמל קטן.

עצה טובה

לדעת את הביצועים הדרושים ואת הלחץ הנדרש, לא קשה לבחור מודל משאבה המתאימה כוח.