מהו מתמטיקה


אבני פינה תשע"ג | "מהי מתמטיקה" | שיעור מס' 1 (יוני 2019).

Anonim

באופן פרדוקסלי, אבל המתמטיקה עצמה כבר מתווכחים מאז ומעולם ועד היום על מתמטיקה. המדע הזה, שמקורו בימי קדם, התפתח ללא הרף, ואילץ אנשים ממאה למאה לחשוב מחדש על משמעותו. כיום, למתמטיקה יש מנגנון אנליטי רב עוצמה ובסיס תיאורטי, והיא כוללת דיסציפלינות עצמאיות רבות וטוענות שהיא מלכת המדעים.

הדרכה

1

מתמטיקה היא מדע יסוד המוקדש ללימוד חוקים אוניברסליים הנובעים מהטבע הטבעי של העולם החומרי ומתאר מבנים מופשטים ויחסים. המונח "מתמטיקה" מגיע משני מילים יוונית עתיקה: μάθημα ו μαθηματικός, כלומר "למידה" ו "רגישים", בהתאמה. מבחינה היסטורית, מתמטיקה נבעה מן הפיתוח של שיטות ספירה ומדידה, אבל היום זה מושג עמוק יותר.

2

ישנן הגדרות רבות של המתמטיקה, אבל הוא האמין כי אף אחד מהם לא לתאר את זה מספיק מלא. דעה נפוצה מאוד בקהילה המדעית היא גם את הטענה כי המתמטיקה אפילו לא יכול להיות מוגדר במדויק ממילא בכל עת ובכל פעם זה. לכן, זה הגיוני רק לאפיין את המתמטיקה כמושא המחקר שלה, התוכן, כיוונים ושיטה.

3

התוכן של המתמטיקה נחשב למערכת של מודלים מתמטיים שכבר נוצרו, כמו גם את הבסיס התיאורטי ומנגנון אנליטי ליצירת מודלים חדשים ופיתוחם. המודלים המתפתחים מתארים את המאפיינים ואת היחסים בין אובייקטים מופשטים, שברוב המקרים אין להם ישויות מקבילות בעולם האמיתי. עם זאת, בסופו של דבר, במתמטיקה כמו משמעת נועד לספק את הצרכים של מדעי אחרים ופעילויות האדם, מתן להם כלים נאותים לפתרון בעיות מעשיות.

4

להקצות מתמטיקה תיאורטית ויישומית. החלק התיאורטי של המדע הזה מוקדש כולו לפיתוח, לפתרון נושאים פנימיים אקטואליים, לשיפור השיטות והמושגים. מתמטיקה שימושית, לעומת זאת, מתמחה ביצירת מודלים ומודלים מתמטיים המתאימים לשימוש בתחומי המדע והדיסציפלינה ההנדסית.

5

המתודולוגיה של המתמטיקה מבוססת בעיקר על השיטה האקסיומטית ועל המושג ההסקה הלוגית. במילים אחרות, ידע מראש על אובייקטי המחקר הופך לבסיס של קבוצה צרה של אקסיומות, שעל פיהם כל מגוון התזות והמשפטים המהווים את הבסיס למודלים מתמטיים נוצרים לאחר מכן.